top of page

BASAL KROPPSKÄNNEDOM

med inriktning Kognitiv Beteende Terapi, KBT.

Det finns numera flera doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga studier som visar att metoden har god effekt vid ex långvarig smärta, stress relaterade besvär och andra symtom som oro, ångest och nedstämdhet. BK används även i förebyggande syfte vid stress. Inför förberedelse inför en aktivitet eller sport,sång, ridning, golf, mm.

Metoden passar således för ett stort antal människor med olika förutsättningar och behov, oavsett om målet är att återställa,bibehålla, eller förbättra din hälsa.I BK betonas själva övandet som en väg till fortsatt utveckling.

Då jag anpassar BK till vad individen behöver märke jag en stor skillnad i olika områden, Bla. Genom mitt arbete för en elitklubb i fotboll i utlandet fick jag där mycket bra resultat i skade rehabilitering, där man genom BK:s arbets sätt fick bla, kroppens hållning och muskler,leder att arbeta för dig! att inte hålla på att dra och slita i muskler och leder. genom att komma rätt får vi där en lättare andning ner i bäckenet som skapar stabilitet! att trycka sönder och slita och dra mm. skapar mer motstånd och besvären tenderar komma tillbaka.värk och din egen oro eller rädsla gör att vi behöver jobba tillsammans för att få det att släppa, då får vi bättre svar på din åkomma!

Det som gläder mig är att ungdomar har fått upp ögonen för BK, Genom att göra BK stärker vi din egen självkänsla som får oss att orka vara oss själva lite mer.stå emot yttre krav och stress, dina inre krav blir oså mer stabila. Ont mellan skulder bladen och axlar har mycket med vår bild av egen skuld och skam! Börjar vi där minskar värken, oro, Ångest, mm.

BK är något för alla!

TRIGGERPUNKTER 

Triggerpunkter är diskreta, fokus, hyperirritabel platser som ligger i en sträckt band i skelettmuskulaturen. De producerar smärta lokalt och på ett enligt mönster och ofta följer kroniska belastningsskador. Akut trauma eller repetitiva microtrauma kan leda till utveckling av stress på muskel fibrer och bildandet av triggerpunkter. Patienter kan ha regional, ihållande smärta som leder till nedsatt rörlighet i de drabbade musklerna. Dessa inkluderar muskler som används för att bibehålla kropps ställning, såsom de i nacke, axlar och bäcken gördel.Triggerpunkter kan också yttra sig som spänningshuvudvärk, tinnitus, käkleden smärta, nedsatt rörlighet i benen, och ländryggsbesvär. Palpation av en överkänslig bunt eller knöl av muskel fibrer av hårdare än normalt konsekvens är den fysiska hitta vanligen samman med tröskelvärden. Palpation av brytpunkt kommer få ont direkt över det drabbade området och / eller orsaka strålning av smärta mot en zon av referens-och en lokal muskelkontraktionssvar.Olika metoder, såsom spray och Stretcha teknik, ultraljud, manipulativ terapi och injicering, används för att inaktivera triggerpunkter. Trigger-punkt injektion har visat sig vara ett av de mest effektiva behandlings former för att inaktivera triggerpunkter och ge klar lindring av symtom.

         BINDVÄVSMASSAGE

Bindvävsmassage är en intensiv, men icke-invasiv teknik som inte innebär användning av olja eller lotion, för att frigöra Myofascial restriktioner.

Alla strukturer i kroppen omges, skyddas och stöds av ytliga och mitt lager av bindväv, annars känd som fascia. Fascia är en kontinuerlig elastisk slida som ger strukturellt stöd till skelett och mjuk delar (muskler, senor, organ, etc.). Bindvävsmassage manipulerar fascia, ett effektivt sätt främja avslappning, vitalitet och ökad medvetenhet. Det kan vara till nytta för nästan vem som helst, eftersom det kan lindra kronisk spänning, förbättra hållning och lindra smärtsamma symtom på kroniska sjukdomar som ledgångsreumatism, tendinit, TMJ, och ischias.

MASSAGE

Massage kan vara en bra behandlingsmetod om man har värk eller spänningar i musklerna. Massören använder händerna och trycker och knådar för att lösa upp spänningar i muskler, senor och ledband. Ibland koncentreras massagen till några få muskler, till exempel för att behandla en sträckning, eller också behandlas hela kroppen.

Massage kan även stimulera blodcirkulationen, frigöra endorfiner som är kroppens egna smärtstillande ämnen och ge en känsla av lugn och ro i kroppen. Massage kan alltså ha flera positiva effekter och brukar inte orsaka några biverkningar.

      KINESIOLOGI

Manuell muskel testning

  Kinesiologi och manuell muskel testning är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelse lära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunktur lagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskel testning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa den relativa muskelspänningen.Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organ funktioner, endokrina körtlar, akupunktur meridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan kinesiologen få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt.

Kinesiologiska behandlingar Efter en serie olika muskeltester gör kinesiologen sin behandling. Behandlingen inom kinesiologin görs först och främst inom fyra olika grund områden

:A ) Strukturell/mekanisk behandling: massage av bl.a. triggerpunkter i muskler, massage av bindväv, massagetekniker för att påverka muskelspolar och senorgan, rörelse- och koordinations övningar, stretching och muskel träning, mjuk behandling av skallbenen, käk led och bäcken

.B) Energi/elektromagnetisk/neurologisk behandling: massage, pulsering och stimulering av akupunktur punkter med fingrarna, nålar eller akupressurpenna, meridianmassage, behandling av neurolymfatiska och neurovaskulära punkter

.C) Nutrition/närings kemisk behandling: vitaminer och mineraler, kosttillskott, närings preparat, örter, essenser och homeopatiska preparat

.D) Mental/emotionell behandling: visualiseringar, massage av punkter på huden som påverkar det autonoma nervsystemet, akupressur och andra energibehandlingar, andnings övningar.

n kinesiologibehandling ger oss ökade krafter. Både kroppsligt och själsligt. Denna text (ofta citerad på Internet och i böcker) är skriven under © copyright av Mac Pompeius Wolontis, Stockholm 1987. Den får endast citeras eller återges om hänvisning ges till författaren ochwww.kinesiologi.se

           TAI CHI

Tai Chi är på en och samma gång gymnastik, meditation och Qi Gong. Grund övningen är den långsamma Tai Chi-formen, som är en flytande och obruten serie rörelser. Det kan kallas röreselsemedition. Rörelserna utförs långsamt, mjukt och ändå kraftfullt, med avspänd kropp och avspänt sinne, men med djup koncentration, på ett sådant sätt att hela organismen stärks och balanseras. Genom att öka det fria flödet av Qi-energi arbetar Tai Chi på att återskapa balansen mellan människans fysiska, mentala och själsliga natur. Det motverkar stress och sjukdomar, leder till bättre hälsa och välbefinnande. Tai Chi Chuan, som är det fullständiga namnet, kan läras av alla oavsett kön, ålder och fysiska förutsättningar.

Kinesiology Tejpning

Nu i ännu större utsträckning som komplement i idrottsskador och vardagliga smärtor för snabbare rehabilitering. 

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, color and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

bottom of page