top of page

To be Hälso rehab uppgraderar sig på MLS Medicinsk Laserterapi fronten!

Satsningen fortsätter.

Med Mphi 5 Den kompletta lösningen.

MPHI,MULTIPROB & PANTOGRAFARM.

MPHI 5 är konstruerad för att på ett enkelt sätt nå varje område på kroppen och överföra den högkvalitativa MLS-pulsen till ett väl definerat målområde (med 5 cm i diameter),vars skärpa och storlek har optimerats för att garantera ett enastående terapeutiskt resultat.

MULTIDIODAPPLIKATORN ”CHARLIE” möjliggör behandling över stora kroppsytor på kort tid.

”CHARLIE” innehåller 3 dioder som strålar med 808 nm och 3 strålar med 905 nm.Tillsammans ger de 3300mW vid full effekt.

MLS Terapi är garanti för följande:

Kort behandlingstid

Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid, inklusive nervsmärta

Stark anti-inflammatorisk effekt.

Snabb läkning från överbelastningar och stukningar

Snabb återhämtning av skadade muskler

Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd

Omedelbar förbättring av lokal cirkulation

Snabb läkning från ytliga skador som sår, ben och brännsår

Lågeffektlaserbehandling är en riskfri och smärtfri metod att behandla smärttillstånd, muskler, senor, leder, inflammationer m.m. Medicinsk laser stimulerar celler att självläka och fungerar helt utan kemikalier och piller.

MLS Laserterapi erbjuder ett vidsynt behandlingssätt då hela muskelgrupper involverade i patologin samt

lokaliserade triggerpunkter behandlas. Den är indicerad vid behandling av smärta och muskelkramp, ledstelhet, ledsmärta. Den ökar blodcirkulationen och muskelrelaxionen.Speciellt avsedd för vrickningar, sträckningar, trauman, tendiniter, plantarfasciter, nervsmärta i arm, kraniofascial smärta, skuldersmärta, bursiter, ryggsmärta, artriter, ledsmärta, ödem, hematom, sår.

Akuta som kroniska smärtor, idrottsskador. Tennis/golf armbåge, frakturer, ärrvävnad, ischias, lumbago,ryggskott, knä smärta, artros, schlatter, löparknä, hopparknä, whiplash,höftsmärta, rotator cuff ruptur,m.m.

MLS terapi – samverkan mellan olika laserljus. MLS Terapi är en ny innovativ behandling då den kombinerar och synkroniserar specifika laserljus, var och en med sin egen karakteristiska terapeutiska effekt. Denna möjlighet till samverkan förstärker därmed alla kända positiva effekter som olika laserljus har vid behandling av olika tillstånd.

Det är känt att

  • Kontinuerlig Laser med våglängden 808 nm verkar snabbt på inflammation och ödem .Den stimulerar blod och lymfsystemet vilket ger snabbare reabsorption . Däremot har den en sekundär effekt på smärta. Smärtlindring kommer som följd av att inflammationen/svullnaden minskar. Oftast ses smärtlindring inom 24 till 36 timmar men ibland snabbare.
  • Pulsad Laser våglängd 905 nm, å andra sidan, har en snabbare effekt på smärta, eftersom den har förmåga att framkalla analgesi, -verkar på grova myelinated Aa nervfiber-. Den är mindre behandlingseffektiv vid infammation och ödem då pulserande laserljus har en lägre medeleffekt och genom detta blir behandlingstiderna längre.

Tack vare MLS-terapin kan patienten snabbt komma över den akuta fasen av smärta, få en långvarig effekt och bättre klara av vardagen liksom att på kort tid komma tillbaka till normal aktivitet såsom arbete, sport och ett socialt liv. Ett faktum är att MLS Laserterapi inte bara hjälper till att komma över de smärtsamma symtom som är typiska för muskuloskeletala sjukdomar/skador utan också är ett viktigt verktyg vid rehabilitering eftersom den effektivt främjar funktioner som kan äventyras vid operationer eller frakturer.

Indikationer och fördelar

• KORTA BEHANDLINGSTIDER

• REDUCERAR ANTALET BEHANDLINGAR, många patienter märker skillnad redan efter en behandling och vetenskapliga studier har visat att 4 – 5 behandlingen räckt för att minska smärtan med åtminstone 50 % ( vid rehabilitering av ledfunktioner )

• SIMULTAN VERKAN på triaden: smärta / inflammation / ödem.

Samverkan och exakt synkronisering mellan dessa laserljus/ våglängder, via ett patenterat multidiodsystem ger en MLS puls med följande kraftfulla terapeutiska egenskaper:

Snabbare anti-inflammatorisk och anti-ödemisk effekt, kraftfullare smärtstillande effekt.

​MLS terapin är framtagen för att gå vidare där den traditionella laserterapin har en begränsning.

 För närvarande, är ingen annan laser inom traditionell laserterapi, kapabel att som MLS framkalla KRAFTFULL ANTI-INFLAMMATORISK, ANTI-ÖDEMISK OCH SMÄRTSTILLANDE EFFEKT, SAMTIDIGT OCH INOM KORT TID

Läs mer om ASA Campus »

Kliniska värderingarEn studie som blev stöttad av det Italienska departementet för utvärdering och Forskning, (MUIR), utförd vid Universitetet i Turin, koordinerat med en liknande studie utförd vid Anatomiska Institutet vid det Universitetet i Sao Paolo (Brasilien), påvisar att när man synkroniserar våglängder på det sett som sker vid MLS-laserterapi, ökar den post-operativa nervrenegeringen.

I studierna blev det också påvisat positiv återvinning av degenerativt ledbrosk och muskulära funktioner.

De goda resultaten med MLS-terapi är också dokumenterade genom omfattande kliniska studier utfört vid Universitetet i Padua.

Unika resultat har blivit påvisade vid behandling av kronisk lumbago, ett patologiskt tillstånd som är mycket svårt att behandla med vanliga konventionella metoder.

Ett annat område där det är uppnått helt unika resultat, är behandling av whiplash-syndrom. De vetenskapliga resultaten har blivit accepterat för publikation i seriösa medicinska journaler som «Laser in Medical Science» och «Journal of Clinical Laser Medicine and Surgery».Studier på MLS terapi »Fördelar med MLS terapiApplikation av MLS Terapi är garanti för följande fördelar:

  • Kort behandlingstid
  • Reduktion och /eller smärtfrihet på kort tid,inklusive nervsmärta
  • Stark anti-inflammatorisk effekt
  • Snabb läkning från överbelastningar och stukningar
  • Snabb återhämtning av skadade muskler
  • Snabb upplösning vid ödemiska tillstånd
  • Omedelbar förbättring av lokal cirkulation
  • Snabb läkning från ytliga skador som sår och ben och brännsår

Allmänt om laser

Redan 1967 kom den första medicinska rapporten om att laserljus har stimulerande effekter på celler och vävnad. Sedan dess har mer än 2500 studier publicerats från mer än 80 länder. I dag är laserterapi en vanlig behandlingsmetod i de flesta länder.Vad är en laser?

En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus. Med rent ljus menas här att ljuset har en enda våglängd, på samma sätt som att ljudet från en flöjt har en enda ton och därmed är renare än ljudet från exempelvis en burk med stenar som skakas. Laserljuset har – precis som en flöjtton – långa sammanhängande vågor. Lasrar kan göras starka eller svaga. 

Vad ar medicinsk laser? 

Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper:

1. Starka lasrar som skär och bränner. Dessa lasrar kallas ofta för kirurgiska lasrar.

2. Svaga lasrar som stimulerar cellfunktioner. Sådana lasrar kallas ofta för biostimulerande lasrar eller lågeffektslasrar.Vad behandlas med lågeffektslaser?

Olika lasertyper påverkar vävnad och celler på olika sätt. Vad som kan behandlas beror därför på vilken eller vilka lasertyper terapeuten har tillgång till.

GaAs-lasern (904 nm, Infrarött – osynligt ljus)

- är bäst på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador, oavsett om problemen uppstått genom förslitning överbelastning eller annan orsak. Även bihåle- och öroninflammationer kan behandlas med framgång.

Hur behandlar man? 

Laserljuset kommer ut från en så kallad prob (liknar en penna). Man håller då bara änden av proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in olika långtmellan vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så tar en behandling mellan någon minut och en halvtimme

Gör det ont?

Nej, snarare tvärt om. Laserbehandling ar mycket avslappnande. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6 – 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla ( se nedan). Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre

.Hur ofta och hur länge?

Man brukar behandla tätare i början (var 2:e – var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 – 15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandilngar än akuta problem och skador.

Finns det några risker? 

Nej, inte i något avseende och heller inte för ögonen. Skyddsglasögon behövs i regel inte. Kan man äta mediciner? Ja. Mediciner brukar inte vara negativa att kombinera med laserbehandling,

Bör man iaktta något efter behandlingen?

Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terepeuten ger klartecken.

Vad är chansen att bli bra? 

Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Ca 10 % reagerar inte alls eller så lite att man måste konstatera att laserbehandling inte är rätt metod. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.

bottom of page