top of page

Basic body awareness therapy

B- BAT.

Inriktning KBT

av To be (TM)

Tobias Tufvesson / To Be Hälso Rehab har genom över 18 års Basal kroppskännedom, tai chi , Aikido, Qi gong, möte människosyn

och Kognitiv Beetende Terapi, KBT utvecklat sin behandling och utbildningar

i sin form och antar namnet

To be Life & Sport System

B- BAT ( Basic Body Awareness therapy)

BK i Idrotten/ B- BAT och livet grundas också därifrån..

Vill du lindra? vill du läka? vill du hantera? 

oro,ångest,tvångstankar,panikångest? Värk i kroppen,långvarig smärta,

och akut smärta. Ont i ryggen eller nacke,smärta mellan skulderbladen?

Känslan att vara otillräcklig,prestationsångest och Utmattningssymptom? 

Vill du sova bättre,stressa ner, Att vara mer närvarande, hantera skuld och skamkänslor?. mm.

Även för idrotts,arbetsrelaterande skador och rehabilitering i idrotten och arbetsskador!

Skulle du inte vilja få verktygen till din friskvård?!

Lär dig hur kroppen kan hjälpa dig när huvudet känns för fullt. Låt kroppen smälta dina intryck när knoppen inte orkar ! Att arbeta via kroppen och där vi då vågar se och beröra/ändra vad som är vårt hållnings/rörelsemönster, andningsmönster, beteende och tankemönster.

Den som kommer till för en helt okänd behandlare för första gången befinner sig oftast i ett omskakande tillstånd.Först och främst finns ett grundläggande problem som medför ett hjälpbehov.innan någon kommer fram till beslutet själv eller får hjälp av omgivningen att söka hjälp har det gått en tid oftast.

Att det ofta väcker en mängd tankar beroende på fördomar,mytbildning,och egna skuldkänslor."Är jag verkligen så avvikande?Då finns väl inget hopp?"

Vid problem av detta slag har man i stort sett under en ganska lång tid känt otillräcklighetskänslor, som efterhand riktas mot det egna jaget; skuld och underlägsenhetskänslor föds.

Därför är det av stor vikt att som BEHANDLARE ta sig ordentlig tid vid den första behandlingen, den första kontakten är många gånger helt avgörande för fortsättningen.

Små övningar när orken inte riktigt räcker till,

I det som är naturens harmoniska hållningsmönster, i den naturliga balansen mår vi bra.

I obalans får vi alltid symptom, symptomen är viktiga signaler från vår kropp.

Tysta dom inte.

När vi av yttre krav, svårigheter att säga nej och allmän stress ändå fortsätter att piska oss framåt, då reagerar kroppen för att skydda oss.

Först genom distansering av dilemmat.Vi kan se det genom den bakåtlutande hållningen,den stela överkroppen,minskade medrörelser i gående.Det ser stelt ut, detta är det vanligaste kroppsmönstret i våran tid.

Vi försöker hålla kontrollen i en omöjlig position;detta ger bl.a.huvudvärk,yrsel och koncentrationssvårigheter.

Sen kommer utmattning, den depressiva positionen,människan sjunken ihopa i sin orkeslöshet och är ledsen,förtvivlad och undrande av vad som egentligen hände.

I behandligen återger vi stegvis till den naturliga friska harmoniska hållningen och det förhållningssätt där vi förmår att ta hand om oss själva igen på bästa sätt.

Det kräver upprepad övning men ger den vilsamma frid som är tidlös, stresslös.

Kroppens egen läkeprocess kan komma igång.

Tankarna kommer.Hindra dom inte, men låt dem passera och återvänd till det medvetna,tidlösa närvaron i andningsrörelsen.

Att orka vara i det, känna det,stå ut och låta det passera.

Hållandet gör det bestående mer och mer.

Så Mycket mer hör till BASAL KROPPSKÄNNEDOM men

Att jobba med sig själv kan aldrig vara fel, det krävs stort mod att se sitt mönster och stå kvar och gå igenom det som har orsakat problem.

Fysiska eller mentala, kroppsliga som själsliga.

Som Behandlare kan vi genom att jobba med sig själv, orka stå kvar i det som kommer i vår väg! att hjälpa er kunder till friskvård och lindring.

Att känna respektfullhet, ödmjuka i vad som hänt med människan. Att jobba med vad människan behöver inte bara med vad vi känner oss trygga i,

Du kan bara se och förstå det du har känt eller jobbat med dig själv.

Att jobba med känslan som uppstår eller har uppstått vid trauma, stor som liten.

vid skador i rörelseapparaten, att komma tillsammans igen.

Känsla för känsla, smärta för smärta, rädsla för rädsla.

Friskvård är att skapa och få verktyg till sin egen hälsa.

Det bör påpekas att Basal Kroppskännedom inte är något hokus pokus.

Det är en etablerad terapeutisk metod som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet!

Är sedan 15 år utbildad och haft/har handledning av Ingrid Olsson/Nordgren (hela dittjag.nu) som är Leg Sjukgymnast & Leg PsykoTerapeut KBT, Lärare i IBK. Och jag har där likvärdig Terapeutisk Kompetens. ( BK, Tai Chi, Za Zen)Kroppen/ knoppen behöver verktygen att skapa din inre motivation, som styr mycket av vad vi behöver ta itu med.Vi vet ofta vad vi behöver men orkar just inte nu. BK och Tai Chi skapar medvetenhet och koncentration, hjälper kroppen till sitt ursprungliga läge som rubbas av smärta och erfarenheter av olika slag. Där och då ger vi oss större chans att självläka och skapa lugn, att vara redo och mottaglig för olika terapier och behandlingar. Att jobba sig igenom för att där hitta det rätta för just dig och dina behov.

Basal Kroppskännedom används inom både behandlade och förebyggande sjukgymnastik. I metoden integreras västerländsk rörelse tradition och biomedicinsk kunskap med den österländska rörelse traditionen Tai-chi samt Zen-meditation.

Balanserad hållning, frihet i andning och rörelser och medveten närvaro är centrala begreppBasal Kroppskännedom är en arbetsform som lockar fram människans alla kapaciteter och egen läkande kraft, och som utgår från enkla, grundläggande rörelser och siktar mot ett funktionellt, ekonomiskt och avspänt rörelsemönster. Balanserad hållning, frihet i andning och rörelser samt mental närvaro. Arbetet kan ske individuellt eller i grupp där deltagarna stöder och berikar varandra. Vi arbetar med vardagens enkla rörelsemoment, att sitta, ligga, stå och gå. Det handlar inte så mycket om att göra; det är hur vi gör som är själva poängen. Ledaren guidar steg för steg.

Arbetsmetoden ger utrymme för reflektion över inlärda vanor. Den ger också en övning i att vara mentalt närvarande och underlättar att få kontakt med kroppsliga upplevelser. Detta är en träning i koncentration, men är också en övning i att vara med sig själv. Detta är livsnödvändigt for den som i alltför hög grad varit upptagen av andras behov eller av de yttre tingens värld, kanske under mycket lång tid eller kanske alltid. Genom en fördjupad personlig erfarenhet av övningarna stimuleras ofta den egna viljan till förändring och möjligheterna att upptäcka sina egna hälso resurser.

BK och Tai Chi kan även användas i förebyggande syfte exempelvis som arbetsteknikträning eller som återhämtning vid stress. Övandet i Basal Kroppskännedom kan också nyttjas såväl som förberedelse inför en aktivitet eller sport, som till att förbättra förmågan inom ett specifikt intresse område, som sång, golf, ridning. mm.Metoden passar således för ett stort antal människor med olika förutsättningar och behov, oavsett om målet är att återställa, bibehålla eller förbättra god hälsa.Att vara mentalt koncentrerad samt rörelser i avslappnat muskel tillstånd, gör att Tai Chi kan tränas av alla. Lär dig att "stanna upp" och varva ner. väl värt att prova!

BK och Tai Chi Individuellt eller i grupp.Kurser kommer också att hållas för allmän träning i praktiken under 2011.Kontakta mig för info/ bokning. Personlig Utveckling genom att se var vi är just nu, inte behöva känna att vi behöver vara något mer, sätta mer krav än vi behöver, Okej det är hårt jobb som väntar, jag kan kanske se vad som behövs nu och veta hur vi ska jobba, sen är det du som tar över. Du får verktygen av mig. Du och kroppen/knoppen fortsätter arbetet när du lämnar! 

bottom of page