Jag tar början, Resten fixar du! - Slogan
To Be

Föreläsning

Föreläsning

Föreläsning om Basal Kroppskännedom på lördag 29 okt kl 15.00 av To Be hos
 – Carl von Linnés födelseplats Linnes RÅSHULT, Diö.
Sveriges tionde kulturreservat   
Välkomna!