Jag tar början, Resten fixar du! - Slogan
To Be

september 2013

tobe Hälso Rehab nätverk

TO BE HÄLSO & REHAB

välkomnar nya/äldre samarbetspartners Lönsboda,

- Ingrid Olsson Nordgren, Leg Sjukgymnast, Leg Psykoterapeut, lärare Basal Kroppskännedom IBK.

- Amelie Ambolt, Leg Sjukgymnast, lärare Basal Kroppskännedom IBK.

- Anna Sannum, Leg Sjukgymnast, lärare Basal Kroppskännedom IBK.

- Johan Allgulander, Leg Naprapat, engagerad i 15 år med svenska herr landslaget i fotboll, och Optilaser.

- Intersport Olofström.

- Footbalance Medical.

- Acu Nova Akupunktur 2000.

Inläggssulor

Footbalance Medical

på To Be Hälso Rehab

BK i Idrotten

RYDS SK Fotboll Seniorer
jobbar med BK i Idrotten / mental träning genom kroppen

juni 2013

MLS Laserterapi

Ida Inför MLS Laserterapi Behandling

To Be vidareutbildning

TO BE HÄLSO & REHAB/ Tobias Tufvesson kommer under 2013-14 att fördjupa/vidareutbildas i

-Strukturell Osteopati och Klinisk Kiropraktik Master titeln.
- Akupunktur 2000.
-Klinisk Biomekanik.
- Idrotts medicin.
- Specialist Kinesio tape pro. 
- Basal Kroppskännedom och KBT.
-Footbalance Medical internationella.
-optilaser medicinsk Laserterapi.

För kvalitetssäkring.

BK i Idrotten

To be Hälso & Rehab och Oskar Jaskari -97 från Olofström judoklubb och med i ungdomslandslaget i judo

Väljer att jobba tillsammans med BK i Idrotten/ Rörelselära,kroppsjagsfunktioner för mental träning med kroppen

Välkommen i teamet Oskar.

BK i Idrotten

Oskar Jaskari redo för landslagssamling med judolandslaget i Stockholm.
Laserbehandlad och To be special Kinesiotape.
Lycka till.

Acu Nova / Akupunktur 2000

 To Be Hälso Rehab
/Tobias tufvesson
Certifikerad akupunktör

Akupunktur 2000 / Acu Nova

En stilla revolution 
Ny behandlingsmetod håller på att revolutionera hälsobranschen. 

I slutet av 1990-talet såg ett nytt behandlingssystem dagens ljus. Den nya metoden fick namnet AcuNova (Akupunktur 2000). 
AcuNova (A2000) verkar via nervsystemet – i motsats till kinesisk akupunktur, som verkar via så kallade meridianer. 

En dansk akupunktör upptäckte, att i och omkring alla leder finns punkter, som är extremt verksamma vid behandling av smärtor, organproblem samt så kallade obotliga ögonsjukdomar – också i de fall där läkarvetenskapen har gett upp med orden. ”Det får du lära dig att leva med.” 

Forskning 
Medarbetarna hos Boel Akupunktur i Danmark, samt en handfull vetenskapsmän med neurologen dr. Poul Andersson i spetsen, har lagt ner mycken tid på att utforska det nya systemet. Efterhand som forskningen skred framåt, stod det klart, att AcuNova innehade en enastående potential, som man inte tidigare hade sett inom något annat känt hälsovårdssystem. 

Vad är hemligheten med AcuNovas succé? 
En frisk och sund kropp ”reparerar” sig själv hela tiden. 
AcuNova kan återskapa denna process, när den gått i kvav. Eller med andra ord: AcuNova behandlar orsaken till problemet – inte symptomen. 

Då AcuNova således använder naturens egen läkningsmetod, har behandlingen inga biverkningar. 

Utbredningen 
Sedan den späda starten i slutet av 1990-talet har det skett mycket. 
Varje månad behandlas ca.1000 000 patienter världen över av drygt 4000 alternativa behandlare, läkare och hälsovårdspersonal från 50 länder, som har lärt sig AcuNova. 
De flesta av dessa patienter har man gett upp inom läkarvetenskapen, och de får således nu en ny chans till en bättre tillvaro. 
AcuNova har presenterats på flera internationella akupunktur- och läkarkongresser, t.ex. i Kina, Österrike, Schweiz, Spanien och Sri Lanka, där ”Det Öppna Internationella Universitetet för Komplementär Medicin” hedrade John Boel med titeln: Århundradets Akupunktör” – som den första i världen. 

Vad kan botas? 
AcuNova är speciellt bra för alla typer av smärtpatienter samt för blinda och synsvaga. Erfarenheten visar således att AcuNova kan hjälpa: 
· över 90 % av alla smärtpatienter – oavsett orsaken till smärtan. 
· 83% av ”Obotligt” blinda eller synsvaga – även AMD (ögonförkalkning), där patienterna får en genomsnittlig synförbättring på 27%. 
· Kroniska patienter: drygt 80% (undantaget de patienter , som har näringsbrist.)