top of page

ACU NOVA / AKUPUNKTUR 2000                             http://acunova.dk/

Tobias tufvesson

Certifikerad akupunktör

En stilla revolution 

Ny behandlingsmetod håller på att revolutionera hälsobranschen. 

I slutet av 1990-talet såg ett nytt behandlingssystem dagens ljus. Den nya metoden fick namnet AcuNova (Akupunktur 2000).

AcuNova (A2000) verkar via nervsystemet – i motsats till kinesisk akupunktur, som verkar via så kallade meridianer.

En dansk akupunktör upptäckte, att i och omkring alla leder finns punkter, som är extremt verksamma vid behandling av smärtor, organproblem samt så kallade obotliga ögonsjukdomar – också i de fall där läkarvetenskapen har gett upp med orden. ”Det får du lära dig att leva med.” 

Forskning

Medarbetarna hos Boel Akupunktur i Danmark, samt en handfull vetenskapsmän med neurologen dr. Poul Andersson i spetsen, har lagt ner mycken tid på att utforska det nya systemet. Efterhand som forskningen skred framåt, stod det klart, att AcuNova innehade en enastående potential, som man inte tidigare hade sett inom något annat känt hälsovårdssystem. 

Vad är hemligheten med AcuNovas succé?

En frisk och sund kropp ”reparerar” sig själv hela tiden.

AcuNova kan återskapa denna process, när den gått i kvav. Eller med andra ord: AcuNova behandlar orsaken till problemet – inte symptomen.

Då AcuNova således använder naturens egen läkningsmetod, har behandlingen inga biverkningar.

Utbredningen

Sedan den späda starten i slutet av 1990-talet har det skett mycket.

Varje månad behandlas ca.1000 000 patienter världen över av drygt 4000 alternativa behandlare, läkare och hälsovårdspersonal från 50 länder, som har lärt sig AcuNova.

De flesta av dessa patienter har man gett upp inom läkarvetenskapen, och de får således nu en ny chans till en bättre tillvaro.

AcuNova har presenterats på flera internationella akupunktur- och läkarkongresser, t.ex. i Kina, Österrike, Schweiz, Spanien och Sri Lanka, där ”Det Öppna Internationella Universitetet för Komplementär Medicin” hedrade John Boel med titeln: Århundradets Akupunktör” – som den första i världen. 

Vad kan botas?

AcuNova är speciellt bra för alla typer av smärtpatienter samt för blinda och synsvaga. Erfarenheten visar således att AcuNova kan hjälpa:

· över 90 % av alla smärtpatienter – oavsett orsaken till smärtan.

· 83% av ”Obotligt” blinda eller synsvaga – även AMD (ögonförkalkning), där patienterna får en genomsnittlig synförbättring på 27%.

· Kroniska patienter: drygt 80% (undantaget de patienter , som har näringsbrist.)

bottom of page